När använder man en inokuleringsnål istället för en ögla?

När använder man en inokuleringsnål istället för en ögla?

Du bör använda en inokuleringsnål när du gör utstryk från fasta medier på grund av det fasta ämnets densitet.De mindre områdena är tätare, så det är lättare att hämta dessa prover med hjälp av en inokuleringsnål.Varför använda en nål istället för en inokuleringsögla?
Hur används inokulumnålen i en kultur?
Ympningen inokuleras vanligtvis till buljongkulturer, snedkulturer, plattodlingar och stickkulturer.En ympnål används för att inokulera en steril buljongkultur.Flammande den öppna änden av buljongen kommer att hålla den steril.
Hur fungerar en inokuleringsnål i en petriskål?
Denna inokuleringsnål har ett plasthandtag med nikromtrådsögla för att överföra bakterier från en kultur till en petriskål.Sterilisera slingan mellan överföringarna med en låga och värm slingan tills den lyser.Låt slingan svalna innan den sätts in i bakteriekulturen, annars dödar värmen de bakterier som överförs.

When do you use an inoculating needle instead of a loop?


Posttid: 2022-apr-26

Skicka ditt meddelande till oss:

Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss